مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت هواوی   شرکت هواوی
شرکت هواوی
انجام معاینات طب کار نوبت اول پرسنل شرکت هواوی ایران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا


like

49 Likes

تاریخ: يکشنبه، 9 دی 1397بازدید: 258 بار ساعت: 8:38 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت