مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
اسپیرومتری (تست تنفس)   اسپیرومتری (تست تنفس)
اسپیرومتری (تست تنفس)
تعیین حجم‌ها و ظرفیت‌های تنفسی در مرکز تخصصی طب کار آسا با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های اسپیرومتری و تحت نظارت مستقیم متخصص طب کار صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب نحوه انجام و تفسیر آزمون‌های اسپیرومتری بر اساس استانداردهای انجمن توراکس آمریکا (ATS)و توسط متخصص طب کار از ارزش و اعتبار ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در اینجا نیز انتقال دستگاه قابل حمل به محیط کار و بررسی وضعیت تنفسی کارگران بدون دوری ایشان از محیط کار امکان پذیر است. نتایج حاصل از انجام آزمون، به گونه ای کاملاً گویا و همراه با تفسیر در اختیار افراد ذینفع قرار گرفته و در صورت وجود هرگونه اختلال، ارجاع به متخصصین ریه امکان پذیر می‌باشد.


like

409 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 2628 بار ساعت: 5:04 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت