مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
اپتومتری (بینایی سنجی)   اپتومتری (بینایی سنجی)
اپتومتری (بینایی سنجی)
بررسی وضعیت سیستم بینایی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت شغلی از اهمیت ویِژه برخوردار می‌باشد. در تمام مشاغل اختلال در هر کدام از قابلیت‌های سیستم بینایی می‌تواند حوادث ناگوار جانی و یا ضرر و زیان مالی را بدنبال داشته باشد و یا کیفیت کار شاغل را تحت تاثیر قرار دهد. خدمات قابل ارائه این واحد شامل سنجش حدت بینایی، ارزیابی میدان بینایی، دید رنگی، دید عمقی می‌باشند.
در بررسی و ارزیابی تناسب شغل با شاغل هر کدام از تست‌های فوق بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد. حضور کارشناسان مجرب اپتومتریست درکنار متخصصین طب کار در این مرکز، امکان ارائه خدمات متنوع متناسب با نوع حرفه مورد معاینه را میسر می‌سازد. هم اکنون خدماتی همچون سنجش حدت بینایی، تعیین میدان بینایی، دید رنگی، دید سه بعدی و رفع عیوب انکساری از طریق تجویز عینک در این مرکز و نیز در محل کار شاغلین در طی معاینات دوره‌ای به شاغلین ارائه می‌گردد.


like

387 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 3020 بار ساعت: 5:48 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت