مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
برنامه ضبط و ثبت مدراک و اسناد بهداشتی   برنامه ضبط و ثبت مدراک و اسناد بهداشتی
برنامه ضبط و ثبت مدراک و اسناد بهداشتی
اهداف این برنامه عبارتند از :تهیه اسناد ومدارک جهت ارائه به بخش اداری و بهره‌گیری از این مدارک در موارد ضروری (موارد قانونی، مشاوره پزشکی و ....)
اجزاء این برنامه عبارتند از:
تشکیل، نگهداری و بهبود پرونده­ های سلامت شاغلین از طریق ورود مداوم اطلاعات بدست آموده از منابع مختلف (معاینات، آزمایشات،...) تشکیل سابقه متوالی از بیماری­ها و شرایط روحی روانی فرد در طی مدت کار.
بکارگیری سیستم کد گذاری جهت تسهیل استفاده از اطلاعات ثبت شده در پرونده­ها برای مطالعات اپیدمیولوژیک و آماری.


like

382 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 1896 بار ساعت: 6:58 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت