مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
برنامه معاينات دوره‌اي   برنامه معاينات دوره‌اي
برنامه معاينات دوره‌اي
هدف از انجام اینگونه معاینات عبارتست از:

انجام معاینات طبی جهت بررسی مجدد و تعیین سطح سلامت فرد و میزان تطابق فرد با محیط کاری به واسطه انجام موارد زیر:

• بررسی و تعیین میزان و الگوی غیبت از کار و رفتارهای اجتماعی فرد در ارتباط با محیط کار و همکاران
• کسب شرح حال طبی و معاینه بالینی کامل
• سنجشهای فیزیکی شامل: وزن، قد، نبض، تعداد تنفس، فشار خون
• سنجش بینایی شامل سنجش میدان بینایی، حدت بینایی، دید عمقی و دید رنگی
• اودیومتری(شنوایی سنجی)
• انجام رادیوگرافی‌های لازم بر مبنای یافته های بدست آمده از معاینه بالینی
• بررسی عملکرد ریوی از طریق اسپیرومتری و یا روشهای دیگر
• بررسی­های آزمایشگاهی شامل آزمایش خون و بررسیهای بیوشیمیایی
• بررسی عملکرد سیستم قلبی-عروقی توسط تهیه نوار قلب (در صورت لزوم)
• کسب اطلاعات از پزشکان خصوصی، بیمارستانها و یا درمانگاه­هایی که احتمالاً فرد شاغل به علت بیماری خاص در آنها مورد مداوا قرار گرفته است.
• ارئه توصیه های بهداشتی در مورد نحوه و شرایط ادامه کار فرد در محیط کاری خود.
شناسایی زود هنگام بیماری‌های شغلی از این جهت اهمیت دارد که اغلب بیماری‌های ناشی از کار هر چه سریع تر و زودتر شناسایی شوند می‌توان با انجام اقدامات درمانی وپیشگیرانه مناسب از پیشرفت آنها به مراحل شدید و غیر قابل درمان ممانعت کرده و از ایجاد ناتوانی دائمی‌ شاغل جلوگیری کرد که این مسأله در نهایت هم به نفع شاغل، هم به نفع کارفرما و هم به نفع سلامت جامعه خواهد بود. به همین دلیل است که انجام معاینات دوره ای به عنوان یک اصل قانونی در ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قوانین تامین اجتماعی ذکر شده و کارفرمایان موظف به فراهم نمودن تمهیدات لازم برای انجام این معاینات در
شاغلین می‌باشند. همچنین بر اساس بند  4-5-1 استاندارد OHSAS پایش سلامت شاغلین جهت انطباق با سیستم مذکور الزامی می‌باشد.


like

386 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 2040 بار ساعت: 7:06 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت