مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
معاينات بازگشت به كار   معاينات بازگشت به كار
معاينات بازگشت به كار
انجام معاینات طبی در مورد شاغلينی که بدنیال غیبت طولانی از محیط کار به سبب وقوع بیماری و یا حادثه و یا هر علت دیگر مجدداً به کار باز می‌گردند.
این بررسی‌ها عبارتند از:
•  شرح حال پزشکی از علت و نوع بیماری وحادثه.
• انجام معاینات بالینی با توجه خاص به نوع بیماری و یا حادثه­ای که سبب غیبت گردیده است.
• کسب اطلاعات از پزشکان خصوصی، بیمارستان­ها و یا درمانگاه­هایی که در سیر درمان فرد نقش داشته اند.
• تعیین توانایی‌های فیزیکی، روحی فرد جهت بازگشت به فعالیتهای شغلی محیطی.
• ارائه توصیه های بهداشتی در مورد نحوه و شرایط ادامه کار فرد در محیط کاری قبلی.
• نظارت بر ادامه روند درمان و نوتوانی در محیط کار.


like

386 Likes

تاریخ: چهارشنبه، 28 شهريور 1397بازدید: 2226 بار ساعت: 4:42 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت