مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
مجوز معاینات پیش از استخدام   مجوز معاینات پیش از استخدام
مجوز معاینات پیش از استخدام
مرکز تخصصی طب کار آسا در لیست مراکز مجاز به انجام معاینات بدو استخدام تامین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفت


like

452 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 21 دی 1395بازدید: 2414 بار ساعت: 5:27 PM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت