مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
معاینات پزشکی قبل از استخدام   معاینات پزشکی قبل از استخدام
معاینات پزشکی قبل از استخدام
بر اساس ماده 90 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان به انجام معاینات پزشکی قبل از شروع به کار افراد متقاضی استخدام مکلف شدند متن بخشنامه اجرایی این قانون در سایت قابل دسترسی است


like

423 Likes

تاریخ: سه‌شنبه، 12 شهريور 1392بازدید: 2094 بار ساعت: 5:39 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت