مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر ) مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )
شرکت ایرانسل   شرکت ایرانسل
شرکت ایرانسل
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ، مرکز تخصصی طب کار آسا را به عنوان مرکز مورد تایید جهت انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 ، معاینات بدواستخدام و نیز ارجاع مشکلات مرتبط با طب کار پرسنل خود انتخاب نموده است.


like

542 Likes

تاریخ: پنجشنبه، 4 مهر 1392بازدید: 3016 بار ساعت: 5:23 AM نویسنده: مدیر سایت

انجام معاینات ادواری و طب کار

استفاده کنندگان خدمات شرکت