بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا تعداد بازدید : 3158

بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا

استفاده از خدمات طب کار جهت انجام معاینات دوره‌ای و بدو استخدام از سال 1391