مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 10 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 10

صفحه 10 صفحه 10

برنامه مرکز در فروردین 1396
برنامه مرکز در فروردین 1396

ضمن تبریک سال نو به اطلاع می رساند مرکز تخصصی طب کار آسا از تاریخ پنجم فروردین آماده پذیرش مراجعین گرامی می باشد
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شازند

انجام معاینات دوره ای سال 95 کارکنان دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شازند در مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت ایمیدرو
شرکت ایمیدرو

معاینات ادورای دفتر مرکزی شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
تاسیسات دریایی ایران
تاسیسات دریایی ایران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 مرکز تخصصی طب کار آسا با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و انجام معاینات بدو استخدام کارکنان جدید الورود این شرکت
شرکت توانیر
شرکت توانیر

انجام معاینات بدو استخدام نیروهای جدید مهندسی برق جهت اشتغال در شرکت توانیر توسط مرکز تخصصی طب کار آسا 
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای

برای دریافت شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان ها اینجا کلیک کنید

استفاده کنندگان خدمات شرکت