مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 11 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 11

صفحه 11 صفحه 11

شرکت دخانیات تهران
شرکت دخانیات تهران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 و 96 شرکت دخانیات با مرکز تخصصی طب کار آسا
بیمارستان شهرام (سجاد)
بیمارستان شهرام (سجاد)

بیمارستان شهرام (سجاد) تهران از خدمات معاینات بدو استخدام بیمه تامین اجتماعی مرکز تخصصی طب کار آسا برای کادر جدیدالورود خود بهره می برد
بیمارستان تخصصی تهران
بیمارستان تخصصی تهران

استفاده بیمارستان تخصصی تهران از خدمات معاینات بدو استخدام و معاینات خروج از کار مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت نصب نیرو
شرکت نصب نیرو

قرارداد معاینات ادواری شرکت نصب نیرو در سال 1395 با مرکز تخصصی طب کار آسا
قطعنامه همایش ارگونومی
قطعنامه همایش ارگونومی

لطفا جهت مشاهده "قطع نامه "دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران" اینجا را کلیک کنید.
طلاي سبز طوبي
طلاي سبز طوبي

انجام معاينات بدو استخدام كاركنان شركت طلاي سبز طوبي توسط مركز تخصصي طب كار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت