مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 12 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 12

صفحه 12 صفحه 12

اكسون سور كيش
اكسون سور كيش

انجام معاينات بدو استخدام پرسنل شركت اكسون سور كيش توسط مركز تخصصي طب كار آسا
کنفرانس علمی طب کار
کنفرانس علمی طب کار

کنفرانس ماهانه انجمن علمی طب کار پنجشنبه ششم آبان ماه با موضوع اختلالات اسکلتی عضلانی با دیگاه طب کار در بیمارستان بهارلو برگزار خواهد شد. این کنفرانس با سخنرانی دکتر داوری عضو هیئت علمی طب کار دانشگاه...
برنامه همایش ارگونومی
برنامه همایش ارگونومی

برای دریافت برنامه جدید تفصیلی دومین همایش بین المللی ارگونومی اینجا کلیک کنید
مراقبت از هپاتیت ب
مراقبت از هپاتیت ب

راهنمای کشوری مراقبت از هپاتیت ب مصوب کمیته کشوری هپاتیت  برای دانلود اینجا کلیک نمایید
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV  ،HBV،HCV
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس   برای دانلود اینجا کلیک کنید
تامین سرمایه آرمان
تامین سرمایه آرمان

انجام معاینات ادواری شرکت تامین سرمایه آرمان در سال 94 و 95 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت