مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 13 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 13

صفحه 13 صفحه 13

شرکت چاپ و نشر بانک ملی
شرکت چاپ و نشر بانک ملی

انجام معاینات دوره ای طب کار شرکت چاپ و نشر بانک ملی در سال 95 برای چندمین سال متوالی توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)
بیمارستان ساسان
بیمارستان ساسان

عقد قرارداد بیمارستان ساسان جهت معاینات بدو استخدام پرسنل این بیمارستان با مرکز تخصصی طب کار آسا
مهندسین مشاور ناموران
مهندسین مشاور ناموران

آغاز معاینات ادواری سال 95 شرکت مهندسین مشاور ناموران توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت پاکشو
شرکت پاکشو

انجام معاینات دوره ای طب کار برای کارخانه تولیدی شرکت پاکشو در منطقه رباط کریم
انجمن صنفی
انجمن صنفی

اقدامات اولیه جهت تشکیل انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران آغاز شد. این انجمن با اهداف توسعه سلامت شغلی و گسترش فرهنگ آن و هماهنگی مراکز تخخصصی استان تهران و .... تشکیل می گردد.
روان ارتباط عصر
روان ارتباط عصر

عقد تفاهم نامه في مابين شركت روان ارتباط عصر و مركز تخصصي طب كار آسا جهت انجام معاينات بدواستخدام پرسنل خودشركت روان ارتباط عصر در زمينه هاي طراحي و بهينه سازي، نصب و اجرا،نگهداري و تامين تجهيزات سخت افزاري...

استفاده کنندگان خدمات شرکت