مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 14 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 14

صفحه 14 صفحه 14

بازنگری دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان
بازنگری دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان طبق روال سنوات گذشته هر دوسال یکبار بازنگری می‌گردد و جلسات بازنگری جدید این دستورالعمل از اردیبهشت ماه 1393 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور جمعی از متخصصین...
تبريك سال نو
تبريك سال نو

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهاریا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحالحلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشدرابه تمامی عزیزان تبریک و...
بنیاد علوی
بنیاد علوی

استفاده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات بدو استخدام پرسنل خود
شرکت چاپ رواق
شرکت چاپ رواق

استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات دوره‌ای پرسنل خود در سال 1392
مجتمع نور تهران
مجتمع نور تهران

مجتمع نور تهران از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل خود در سال 1392 استفاده نمود
شرکت بانی چاو(کاله)
شرکت بانی چاو(کاله)

شرکت بانی چاو از شرکت‌های تابعه کاله از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدو استخدام پرسنل جدید الورود خود استفاده می‌نماید

استفاده کنندگان خدمات شرکت