مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 20 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 20

صفحه 20 صفحه 20

شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

عقد قرارداد شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط خود و نیز معاینات ادواری پرسنل آن شرکت در سال 1393
داروسازی راموفارمین
داروسازی راموفارمین

استفاده شرکت داروسازی راموفارمین از خدمات بهداشت حرفه‌ای شرکت طب کار و کارگر جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیطی و خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا چهت معاینات کارکنان این شرکت
شرکت پل فیلم
شرکت پل فیلم

استفاده از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت معاینات ادواری و بدو استخدام پرسنل دفتر مرکزی شرکت در سال 1392
شركت هپكو
شركت هپكو

استفاده از خدمات طب كار مركز تخصصي طب كار آسا (شركت طب كار و كارگر) جهت انجام معاينات دوره اي سال 1392 پرسنل اين شركت
بازنگری دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان
بازنگری دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل صدور کارت سلامت رانندگان طبق روال سنوات گذشته هر دوسال یکبار بازنگری می‌گردد و جلسات بازنگری جدید این دستورالعمل از اردیبهشت ماه 1393 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور جمعی از متخصصین...
تبريك سال نو
تبريك سال نو

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهاریا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحالحلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشدرابه تمامی عزیزان تبریک و...

استفاده کنندگان خدمات شرکت