مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 22 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 22

صفحه 22 صفحه 22

استرس های شغلی عامل افزایش فشار خون
استرس های شغلی عامل افزایش فشار خون

تحقيقات جديد محققان حاکي از آن است که استرس هاي زيادي که در هنگام فشارهاي شغلي و انجام کارهاي سخت رخ مي دهد مي تواند منجر به افزايش فشار خون شود.کارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
کتاب راهنمای پایش بیولوژیکی در محیط کار
کتاب راهنمای پایش بیولوژیکی در محیط کار

دانلود کتاب Biological monitoring in the workplace
دستورالعمل تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت حرفه اي
دستورالعمل تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت حرفه اي

 مستندات قانوني بند 2 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عبارتند از: تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي بر...
تاریخچه و اهداف بهداشت حرفه ای
تاریخچه و اهداف بهداشت حرفه ای

تعریف بهداشت حرفه ای تعریف کلاسیک : علمی که شناسائی . اندازه گیری و مقایسه با استاندارد و کنترل عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی فیزیکی  بیولوزیکی مکانیکی و روانی  که روی سلامتی...
نور و روشنایی
نور و روشنایی

نور و روشنایی نور ور روشنایی یکی از مهم ترین مباحث محیط فیزیکی کار را تشکیل می دهد. از نور نه تنها برای رویت اشیاء و انجام کارها، بلکه از آن به عنوان عاملی برای ایجاد یک محیط کار مطبوع و دلپذیر استفاده...
آئین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها
آئین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها

آئین‌نامه علایم ایمنی در کارگاهها فصل اول ـ اهداف،تعاریف و کلیات         هدف: هدف از تهیه و تدوین این آیین‌نامه، استانداردسازی و ساماندهی انواع علایم ایمنی در قالب...

استفاده کنندگان خدمات شرکت