مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 26 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 26

صفحه 26 صفحه 26

شرکت رایتل
شرکت رایتل

شرکت رایتل اپراتور نسل سوم تلفن‌های همراه مرکز تخصصی طب کار آسا را به عنوان مرکز معتمد معاینات بدو استخدام پرسنل خود برگزید.
حدود مجاز مواجه شغلی ويرايش سوم
حدود مجاز مواجه شغلی ويرايش سوم

دانلود حدود مجاز مواجهه شغلی    این مجموعه توسط مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست انتشار یافته است.
راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني
راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

دانلود راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني  
آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار
آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

دانلود آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار
فصل چهارم قانون کار
فصل چهارم قانون کار

دانلود فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران   در این فصل مسائل مرتبط با سلامت شغلی (طب کار و بهداشت حرفه‌ای) و ایمنی شاغلین مطرح شده است. با توجه به اینکه قانون کار یک قانون آمره است لذا هر...
ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی در مورد انجام معاینات بدو استخدام
ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی در مورد انجام معاینات بدو استخدام

دانلود ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی در مورد انجام معاینات بدو استخدام      سازمان تامین اجتماعی از سال 1390 انجام معاینات بدو استخدام را تنها در مراکز مجاز وزارت بهداشت به رسمیت...

استفاده کنندگان خدمات شرکت