مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 26 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 26

صفحه 26 صفحه 26

تله كابين توچال
تله كابين توچال

عقد قرارداد اندازه‌گيري عوامل زيان آور شركت تله كابين توچال با شركت طب كار و كارگر
نظارت بر معاینات سلامت شغلی رانندگان
نظارت بر معاینات سلامت شغلی رانندگان

توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، شرکت طب کار و کارگر به عنوان برنده مناقصه نظارت بر روند طرح صحت و سلامت شغلی رانندگان برون شهری اعلام گردید.
گروه تخصصي شهيد رجائي
گروه تخصصي شهيد رجائي

گروه تخصصي شهيد رجائي مرکز تخصصی طب کار آسا را جهت انجام معاینات دوره‌ای سال 1392 پرسنل خود که  در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت می‌باشند انتخاب کرد.
بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد
بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد

استفاده کننده از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت معاینات بدواستخدام و دوره‌ای سال 1392 پرسنل این مرکز درمانی
شرکت رایتل
شرکت رایتل

شرکت رایتل اپراتور نسل سوم تلفن‌های همراه مرکز تخصصی طب کار آسا را به عنوان مرکز معتمد معاینات بدو استخدام پرسنل خود برگزید.
حدود مجاز مواجه شغلی ويرايش سوم
حدود مجاز مواجه شغلی ويرايش سوم

دانلود حدود مجاز مواجهه شغلی    این مجموعه توسط مركز سلامت محيط و كار با همكاري پژوهشكده محيط زيست انتشار یافته است.

استفاده کنندگان خدمات شرکت