مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 3 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 3

صفحه 3 صفحه 3

راهنماهای کتاب حدود مجاز
راهنماهای کتاب حدود مجاز

با تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار  -توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین...
تله کابین توچال
تله کابین توچال

انجام معاینات دوره ای سال 1395 توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
برنامه مرکز در فروردین 1396
برنامه مرکز در فروردین 1396

ضمن تبریک سال نو به اطلاع می رساند مرکز تخصصی طب کار آسا از تاریخ پنجم فروردین آماده پذیرش مراجعین گرامی می باشد
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شازند

انجام معاینات دوره ای سال 95 کارکنان دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شازند در مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت ایمیدرو
شرکت ایمیدرو

معاینات ادورای دفتر مرکزی شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
تاسیسات دریایی ایران
تاسیسات دریایی ایران

عقد قرارداد معاینات ادواری سال 95 مرکز تخصصی طب کار آسا با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

استفاده کنندگان خدمات شرکت