مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 4 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 4

صفحه 4 صفحه 4

سازمان حسابرسی
سازمان حسابرسی

معاینات بدو استخدام پذیرفته شدگان سازمان حسابرسی کل کشور توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران
شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران

انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای شرکت تامین سیستم های کنترل و مخابرات ایران (آی، سی ، اس) توسط مرکز تخصصی طب کار آسا
مدیریت هومشند تماس
مدیریت هومشند تماس

راه اندازی سیتم مدیریت هوشمند تماس voipi جهت مکانیزه کردن سیستم یکپاچه تماس برای پاسخگویی خودکار به مشتریان در مرکز تخصصی طب کار آسا
021-57734
021-57734

راه اندازی شماره تلفن پنج رقمی مرکز تخصصی طب کار آسا با سی خط جهت رفاه حال مراجعین و مشتریان محترم و پیشگیری از مشغول بودن خطوط هنگام تماس با مرکز
پخش رازی
پخش رازی

معاینات کارکنان شرکت پخش رازی توط مرکز تخصصی طب کار آسا
جی تی آی پارسیان
جی تی آی پارسیان

انجام معاینات طب کار شرکت جی تی آی پارسیان توسط مرکز تخصصی طب کار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت