مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 8 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 8

صفحه 8 صفحه 8

اعتباربخشی بیمارستانها
اعتباربخشی بیمارستانها

راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95برای دانلود کل راهنماها کلیک کنید
بخشنامه وزیر کار
بخشنامه وزیر کار

وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه به مدیران کل اجرایی سراسر کشور بر اهمیت پیشگیری از بیماری های شغلی و رعایت بهسازی شرایط بهداشت کار در کارگاه ها تاکید کرد.برای دانلود بخشنامه کلیک کنید
بیمارستان های طرف قرارداد
بیمارستان های طرف قرارداد

بیمارستان های خاتم الانبیا، صدر به آفرین، تهران، سجاد،محب ،جماران و تعداد دیگری از مراکز درمانی جهت معاینات پیش از استخدام پرسنل خود (معاینات ماده 90 تامین اجتماعی) از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا استفاده...
رایانه شهر
رایانه شهر

موسسه رایانه شهر وابسته به شهرداری تهران از خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات پیش از استخدام پرسنل خود استفاده می نماید
كتاب ارزش نسبي
كتاب ارزش نسبي

کتاب  ارزش  نسبی  خدمات  اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات
معافيت پزشكي
معافيت پزشكي

دانلود قانون معافیت های پزشکی خدمت وظیفه عمومی سال 1393با استفاده از این قانون میتوان نوع بیماری که باعث دریافت معافیت پزشکی توسط فرد شده را مشخص کرد

استفاده کنندگان خدمات شرکت