مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 9 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 9

صفحه 9 صفحه 9

تعرفه معاينات بدو استخدام
تعرفه معاينات بدو استخدام

در جلسه مشترک مراکز تخصصی استان تهران مصوب گردید با توجه به ابلاغ كتاب ارزش هاي نصبي خدمات پزشكي از سوي هيئت دولت ، از ابتدای تیرماه سال جاری تعرفه معاینات بدو استخدام در تهران افزايش يافته و جهت رفاه...
كتاب حدود مجاز
كتاب حدود مجاز

ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی (سال1395)توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در 255 صفحه منتشر شد.دراین ویرایش تغییرات عمده ای در بخش حدود مجاز مواجهه ارگونومی نظیر موارد زیر ایجاد شده است.- ...
پترو دانيال كيش
پترو دانيال كيش

انجام معاينات دوره اي سال 95 توسط مركز تخصصي طب كار آسا
مجموعه هتل هاي كوثر
مجموعه هتل هاي كوثر

انجام معاينات بدو استخدام كاركنان گروه هتل هاي كوثر
اختياري شدن طرح
اختياري شدن طرح

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي طي بخشنامه اي طرح تخصصي ضريب كا برخي رشته از جمله طب كار را اختياري اعلام كردندبراي دانلود تصوير بخشنامه كليك كنيد
شرکت پلیمر آریا ساسول
شرکت پلیمر آریا ساسول

انجام معاينات دوره اي سال 95 توسط مركز تخصصي طب كار آسا

استفاده کنندگان خدمات شرکت