مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

خدمات صفحه 1 خدمات صفحه 1

ادیومتری (شنوایی سنجی)
ادیومتری (شنوایی سنجی)

این مرکز داری مجوز تاسیس دفتر ارزیابی شنوایی از سازمان نظام پزشکی بوده و با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در رشته اودیولوژی و تجهیزات پیشرفته و اتاقک آکوستیک استاندارد، آمادگی لازم جهت انجام آزمون‌های اودیومتری...
اپتومتری (بینایی سنجی)
اپتومتری (بینایی سنجی)

بررسی وضعیت سیستم بینایی در جهت حفظ و ارتقاء سلامت شغلی از اهمیت ویِژه برخوردار می‌باشد. در تمام مشاغل اختلال در هر کدام از قابلیت‌های سیستم بینایی می‌تواند حوادث ناگوار جانی و یا ضرر و زیان مالی را بدنبال...
نوار قلب (الکترکاردیوگرافی)
نوار قلب (الکترکاردیوگرافی)

از آنجا که تهیه نوار قلب جهت بررسی صحت عملکرد سیستم قلبی عروقی در بعضی از مشاغل در مورد گروه خاصی از شاغلین و نیز از نظر سلامت عمومی از اهمیت ویزه‌ای برخوردار است، این مرکز آمادگی ارائه خدمات در این زمینه...
آزمایشگاه
آزمایشگاه

بهره گیری از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی پیشرفته در کنار فعالیت اعضا هيئت علمي دانشگاه و کارشناسان متبحر، امکان انجام کلیه آزمایشات رایج خون، بیوشیمی، سرولوژیک، ادرار و مدفوع  و ... را در این مرکز...
برنامه آموزشی و اطلاع رسانی بهداشتی
برنامه آموزشی و اطلاع رسانی بهداشتی

هدف اصلی این برنامه عبارتست ازایجاد تغییر در رفتارهای افراد و این امر از طریق ایجاد نگرش جدید در مورد مسائل بهداشتی امکان‌پذیر می‌گردد.این هدف از طریق آموزش بهداشت به افراد سالم، آموزش و مشاوره افراد مبتلا...
برنامه ضبط و ثبت مدراک و اسناد بهداشتی
برنامه ضبط و ثبت مدراک و اسناد بهداشتی

اهداف این برنامه عبارتند از :تهیه اسناد ومدارک جهت ارائه به بخش اداری و بهره‌گیری از این مدارک در موارد ضروری (موارد قانونی، مشاوره پزشکی و ....)اجزاء این برنامه عبارتند از:تشکیل، نگهداری و بهبود پرونده­...

12

استفاده کنندگان خدمات شرکت