مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

طب كار صفحه 1 طب كار صفحه 1

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)
انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

1- معاینات بدو استخدام: این معاینات به منظور سنجش توانمندی جسمانی، روانی و اجتماعی شاغل و به کارگیری فرد در کار متناسب با این توانمندی‌ها انجام می‌گردد و با تعیین وضعیت پایه سلامت عمومی و شغلی...
درباره رشته تخصصی طب کار
درباره رشته تخصصی طب کار

رشته طب کار یکی از رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی است که اثرات متقابل کار ، محیط و سلامت بر یکدیگر را بررسی کرده و به شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، کنترل، مدیریت و درمان بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کار ...
بیماری‌های شغلی دردهایی پنهان با غرامت‌های سنگین
بیماری‌های شغلی دردهایی پنهان با غرامت‌های سنگین

فلسفه ارزش ها و باورها: ما بر این اعتقادیم که سلامت در جمیع ابعاد خود ، حق اساسی آحاد انسانی است . حرکت ، حیات و رشد و شکوفایی جامعه در گرو سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نیروی کار می‌باشد . لذا ما بر...
تاریخچه طب کار
تاریخچه طب کار

برای دریافت تاریخچه طب کار نوشته دکتر امیرهوشنگ مهرپرور متخصص طب کار و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد اینجا کلیک کنید
سلامت شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
سلامت شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

یکی از بزرگترین گروه های شغلی که کارکنان خود را در معرض طیف وسیعی از آسیب های ناشی از کار قرار میدهد، مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی می باشد که بیمارستان ها به عنوان شاخص این مراکز شناخته...
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

اداره کل تامین اجتماعی استان مدیریت درمان باسلام به منظور صیانت از نیروي کار و پیشگیري از حوادث ناشی از کار و نیل به اهداف تامین اجتماعی و ضرورت توجه به الزامات قانونی موجود از...

12

استفاده کنندگان خدمات شرکت