مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

خبرنامه صفحه 1 خبرنامه صفحه 1

انجمن صنفی
انجمن صنفی

اقدامات اولیه جهت تشکیل انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران آغاز شد. این انجمن با اهداف توسعه سلامت شغلی و گسترش فرهنگ آن و هماهنگی مراکز تخخصصی استان تهران و .... تشکیل می گردد.
کنفرانس علمی طب کار
کنفرانس علمی طب کار

کنفرانس ماهانه انجمن علمی طب کار پنجشنبه ششم آبان ماه با موضوع اختلالات اسکلتی عضلانی با دیگاه طب کار در بیمارستان بهارلو برگزار خواهد شد. این کنفرانس با سخنرانی دکتر داوری عضو هیئت علمی طب کار دانشگاه...
برنامه مرکز در فروردین 1396
برنامه مرکز در فروردین 1396

ضمن تبریک سال نو به اطلاع می رساند مرکز تخصصی طب کار آسا از تاریخ پنجم فروردین آماده پذیرش مراجعین گرامی می باشد
پذیرش معاینات بدواستخدام
پذیرش معاینات بدواستخدام

ساعت پذیرش مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام با وقت قبلی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح می باشدجوابدهی پرونده ها روز بعد ساعت 11 به بعد با هماهنگی قبلی     روزهای...
انجام معاینات طب کار دوره ای و قبل از استخدام
انجام معاینات طب کار دوره ای و قبل از استخدام

احتراما به اطلاع می رساند مدیریت ،پزشکان و کارشناسان مرکز تخصصی طب کار آسا آمادگی خود را جهت ارائه خدمات و انجام معاینات ادواری ، طب کار و بدو استخدام ، آزمایشات سالیانه ، ادیومتری (شنوایی سنجی) ، اسپیرومتری...
شرکت طب کار و کارگر
شرکت طب کار و کارگر

((خط مشي شرکت طب کار و کارگر)) شرکت طب کار و کارگر در سال 1379 به عنوان سازمانی توانمند درزمینه ارائه خدمات بهداشتی از قبیل طب کار ،خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط (سم پاشی) ، محیط زیست ،...

استفاده کنندگان خدمات شرکت