مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

خبرنامه صفحه 1 خبرنامه صفحه 1

انجام معاینات طب کار دوره ای و قبل از استخدام
انجام معاینات طب کار دوره ای و قبل از استخدام

احتراما به اطلاع می رساند مدیریت ،پزشکان و کارشناسان مرکز تخصصی طب کار آسا آمادگی خود را جهت ارائه خدمات و انجام معاینات ادواری ، طب کار و بدو استخدام ، آزمایشات سالیانه ، ادیومتری (شنوایی سنجی) ، اسپیرومتری...
شرکت طب کار و کارگر
شرکت طب کار و کارگر

((خط مشي شرکت طب کار و کارگر)) شرکت طب کار و کارگر در سال 1379 به عنوان سازمانی توانمند درزمینه ارائه خدمات بهداشتی از قبیل طب کار ،خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط (سم پاشی) ، محیط زیست ،...
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت نفت پاسارگاد

آغاز معاینات طب کار دوره‌ای سال 1392 شرکت نفت پاسارگاد توسط مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر)
تعرفه معاینات بدو استخدام
تعرفه معاینات بدو استخدام

در جلسه مشترک مراکز تخصصی تهران مصوب گردید با توجه به ابلاغ تعرفه‌های سال 1396 از سوی وزارت بهداشت و هیئت وزیران، از ابتدای تیرماه سال 96 تعرفه معاینات بدو استخدام افزایش یافته و جهت رفاه حال مراجعین تعرفه...
انجمن صنفی
انجمن صنفی

اقدامات اولیه جهت تشکیل انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران آغاز شد. این انجمن با اهداف توسعه سلامت شغلی و گسترش فرهنگ آن و هماهنگی مراکز تخخصصی استان تهران و .... تشکیل می گردد.
کنفرانس علمی طب کار
کنفرانس علمی طب کار

کنفرانس ماهانه انجمن علمی طب کار پنجشنبه ششم آبان ماه با موضوع اختلالات اسکلتی عضلانی با دیگاه طب کار در بیمارستان بهارلو برگزار خواهد شد. این کنفرانس با سخنرانی دکتر داوری عضو هیئت علمی طب کار دانشگاه...

استفاده کنندگان خدمات شرکت