مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1 مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر )صفحه 1

مطالب آموزشی صفحه 1 مطالب آموزشی صفحه 1

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین
آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای (periodic examination) می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله ) انجام می‌شوند....
چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی
چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم به عنوان يكي از مهم ترين ابزار هاي ارتباطي فرد با محيط پيرامون خويش، نقش مهمي در ادراك و كارايي و حفظ ايمني افراد در محيط‌هاي شغلي ايفا مي‌كند. به همين دليل يكي از ضروري ترين بخش هاي معاينات پيش از استخدام...
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV  ،HBV،HCV
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎHIV ،HBV،HCV و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس   برای دانلود اینجا کلیک کنید
راهنماهای کتاب حدود مجاز
راهنماهای کتاب حدود مجاز

با تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار  -توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین...
آشنایی با اصول انجام آزمایشات غربالگری عمومی‌ (FBS – Lipid – ….) در معاینات دوره ای
آشنایی با اصول انجام آزمایشات غربالگری عمومی‌ (FBS – Lipid – ….) در معاینات دوره ای

غربالگری سلامت (health screening ) به عنوان یکی از روشهای اصلی پیشگیری ثانویه به معنای پایش وضعیت سلامت در افراد بدون علامت و سالم با استفاده از معاینات و تست‌های آزمایشگاهی یا پاراکلینیکی به صورت دوره...
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای
آشنایی با چگونگی غربالگری بیماری‌های عضلانی اسکلتی شغلی در معاینات دوره ای

بیماری‌های عضلانی اسکلتی ناشی از کار شایع ترین انواع بیماری‌های شغلی هستند و به همین دلیل غربالگری و شناسایی اولیه آنها در حین معاینات دوره ای اهمیت زیادی دارد.روش اصلی غربالگری و بیماریابی اولیه در مورد...

استفاده کنندگان خدمات شرکت