نمایش برچسب : طب کار

نمونه معرفی نامه معاینات پیش از استخدام یا دوره ای

نمونه معرفی نامه جهت معاینات بدو استخدام یا دوره ای

عوامل موثر در بهره وری کارکنان سازمان ها و کارخانجات

بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقای رفاه جامعه. در نتیجه همه به دنبال رسیدن به آن هستند. در اینجا به برخی عوامل اصلی دستیابی به آن می پردازیم...

معاینات ادواری شاغلین (معاینات دوره ای)

یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله) انجام می‌شوند. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف اصلی و عمده می‌باشد:ابتدا قبلی 1 بعدی انتها