بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار) WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 5184

بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دانلود بخشنامه جدید معاینات سلامت شغلی
   این بخشنامه به منظور تنظیم چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی و تعیین افراد مجاز به انجام این معاینات در سال 1392 با امضای وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.