حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با درودگری (نجاری) WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 308

حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با درودگری (نجاری)

حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با حمل دستی بار در درودگری (نجاری) 

حمل دستی بار در امور مرتبط با درودگری (نجاری)

كاركنان چوب بری، نجاری و دیگر امور مرتبط با چوب ممكن است از ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني ناشي از حمل و نقل دستي بار رنج ببرند. از جمله مهمترین آنها عوارض کمردرد مي باشد كه ناشي از بلند كردن و حمل الوار يا اشياء بسيار سنگين، وضعیت های نامناسب ( ایستاده مداوم)، اعمال فشار موضعی زیاد به ابزار و قطعه مي باشد. اگرچه تكرار زياد اعمال كاري نيزمي تواند منجر به همين پديده شود.

براي جلوگيري از اين مشكلات بايستي كاركنان در زمينه حمل دستي بار آموزش ببينند. افرادي كه پشت ميز دستگاههاي چوب بري كار مي كنند بايستي ميزشان و يا جايگاه خودشان در ارتفاع مناسب با آنها قرار بگيرد. استراحت های مابین کار و طراحی و ايجاد صحيح پست های کاری نيز مي تواند در كاهش اين عوارض و حمل و نقل ايمن موثر باشد. از دستكش هاي ضخيم و چرخ دستي هاي مناسب بايستي در زمان حمل تخته چوب ها و الوار استفاده كرد.

مشکلات مرتبط با حمل و نقل دستی بار اغلب ناشی از طرّاحی بد شغل یا محل کار باشد. در این میان معمول ترین نمونه های فعّالیت های خطرناک شامل بارهای سنگین یا بدبار، سختی در گرفتن بار، اعمال نیرو یا زور بیش از حد، تکرار، چرخش و دیگر وضعیت های بدنی نامناسب است.

هزینه های مرتبط با حمل و نقل نادرست بار می تواند شامل کاهش کیفیت تولید، افزایش غرامت های ناشی از بیماری و حوادث و پرداخت های بیمه ای بیشتر، هزینه های مرتبط با افراد نیز شامل درد، احتمال ناتوانی های دائمی، افزایش غیبت های شغلی، و از دست دادن درآمد است.

در صنعت چوب چندين عمل وجود دارد كه ميتوانند منجر به صدمات اسكلتي عضلاني شوند. مثال هاي زير راههاي كاهش هريك از اين موارد را شرح مي دهد.

 

مشكل ميز كار و ارتفاع ميز ماشين:

طرز قرار گيري نامناسب بدن منجر به مشكلاتي مثل درد در اندام هاي تحتاني، شانه و گردن مي شود. وقتي كارگر به مدت يك روز احياناً پشت ميز يا دستگاههاي ميزي قرار مي گيرد ممكن است در اثر قرار گيري نامناسب كه اكثراً به خاطر ارتفاع نادرست ميزها مي باشد دچار مشكل شود.

راه حل کنترلی:

براي يك ميز خيلي كوتاه راحت ترين كار قراردادن بلوك هاي چوبي زير ميز يا پايه هاي آن مي باشد. اين عمل باعث مي شود كه ميز در سطح بالاتري قرار گيرد و در نتيجه طرز ايستادن كاربر اصلاح گردد.

استفاده از مكش هاي خلا مي تواند به جاي ميز استفاده شود و در اين حالت قطعه يا در مي تواند با اتفاع دلخواه قرار گيرد و قابليت كار روي آن آسانتر مي شود. نمونه اي از اين وسايل در شكل زير مشاهده مي شود.

شكل 1- ميزي كه با مكش يا خلأ كار مي كند.

 

شكل 2- بررسي ماشين تراش براي ارتفاع صحيح كار

 

همچنين مهم ست كه دستگاه در ارتفاع صحيح قرار گيرد. براي مثال براي ماشين تراش طبق شكل بالا  ارتفاع صحيح مي تواند از طريق بررسي نوك ارنج كاربر در حالت خميده بايستي با مركز محل چرخش الوار هم راستا باشد. در مورد اره تسمه اي كف دست بايستي به راحتي بر روي ميز قرار گيرد(در حالت ايستاده با كمي عقب رفتگي پشت). براي برخي از اره ها نيز نياز است بلوك بزرگي زير پاي اپراتور قرار داد تا به ارتفاع مناسب برسد.

مشكل حمل ابزار آلات و تيغه ها: ممكن است بلند كردن و حمل بسياري از آلات درودگري باعث جراحت شده و يا حمل آن بسيار مشكل باشد.

براي حل اين مشكل مي توان از دستكش هاي سخت و محكم به منظور جلوگيري از شكاف در پوست يا گرفتن محكم تر استفاده كرد. همچنين استفاده از صندوق يا ناقل اين وسايل مي تواند حمل آنها را آسانتر كند. براي مثال مي توان از يك چرخ دستي براي حمل در فواصل كوتاه استفاده كرد. براي فواصل بيشتر مي توان از يك تخته كه مثلاً تيغه ها روي آن محكم شده است استفاده كرد(چنانكه در شكل مشاهده مي شود). طبق استانداردهاي اروپايي EN 847-1:2005 ابزارهاي قابل تفكيك از دستگاه اصلي كه وزن بيش از 15 كيلوگرم دارند بايستي به صورتي طراحي شوند كه آنها با ابزارهاي حمل آنها به راحتي و درستي جفت و جور شوند.

 

شكل 3- تخته حمل تيغه اره تسمه اي

 

مشکل حمل تيرهاي چوبي

بلند كردن و حركت دادن تيرهاي چوبي مي تواند كار سختي باشد نياز به قدرت چنگش و خم شدن زياد است كه اين مي تواند مشكل زا باشد.

راه حل کنترلی:

براي حل اين مشكل بايستي از يك دستگيره كمند مانند به صورت شكل زير استفاده كرد كه اين وسيله مي تواند هر دو مشكل چنگش و خم شدن را حل كند و كار نيز سريعتر انجام گيرد.

 

شكل 4- كمند براي بلند كردن بار

 

مشکل حمل چوب هاي تخته اي شكل

اندازه بزرگ و وزن زياد اين نوع تخته هاي چوبي از جمله نئوپان يا ورق هاي ام دي اف ممكن است باعث مشكلات زيادي در بلند كردن و حمل شود.

راه حل کنترلی:

استفاده از چنگك براي بلند كردن و حمل با چرخ هاي دستي مي تواند اين مشكل را تا حدزيادي برطرف سازد. اين وسايل بهره وري را افزايش داده و باعث كاهش هزينه ها مي شوند. همچنين با استفاده از اين واگن ها يا چرخ هاي دستي مي توان بدون وارد آوردن فشار يا در دست گرفتن تخته ها روي آنها عمليات مورد نظر را انجام داد.

 

شکل 5- بلند كردن بوسيله چنگك

شكل 6- چرخ دستي نگه دارنده و حمل نئوپان يا الوار

 

براي بلندكردن برخي فايل ها يا كشوها نيز استفاده از پمپ هاي خلاء مي تواند مفيد باشد.

شكل 7- وسيله حمل بار بوسيله خلأ

 

از انجاكه در اين صنعت ممكن است از مته دستي يا ميخ كوب به فراواني استفاده شود بسياري اوقات براي كاهش فشار آن به دست مي توان آن را از سقف آويزان كرد و به راحتي استفاده كرد. همچنين گاهي اوقات براي بررسي پالت ها بدون اينكه فشاري به بدن وارد شود مي توان از پمپ هي خلاء يا جرثقيل هاي سقفي استفاده كرد.(شكل هاي زير).

شكل 8- جابجايي پالت با روش بهينه تر

 

شكل 9- استفاده از سيستم تعادلي براي سوراخكاري

 

 

 

مرکز تخصصی طب کار آسا

ارسالی از مهندس مهدی علی گل

کارشناس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی