شرکت تولیدی صنعتی انرژی کشور WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 738

شرکت تولیدی صنعتی انرژی کشور

 

انجام معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای طب کار شرکت تولیدی صنعتی انرژی کشور توسط مرکز تخصصی طب کار آسا