تعرفه معاینات بدو استخدام تعداد بازدید : 5465

تعرفه معاینات بدو استخدام

بر اساس ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی ، تعرفه معاینات بدو استخدام مبلغ یکصد و نود هزار تومان و با نوار قلب دویست و پانزده هزار تومان می باشد 

فایل های پیوست :