خبر ها

مدیریت هوشمند تماس

مدیریت هوشمند تماس

سخنرانی علمی

جلسه علمی ماهیانه انجمن علمی طب کار ایران عنوان: غربالگری سلامت عمومی سخنران: جناب آقای دکتر صفائیان پنج شنبه ۶ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ دفتر انجمن علمی طب کار ایران ( تقاطع خ نصرت غربی و ستایش)

پذیرش معاینات بدو استخدام

پذیرش معاینات بدواستخدام

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

پوستر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

پوستر روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

انجمن صنفی

انجمن صنفیابتدا قبلی 1     بعدی انتها