طب کار

عوامل مهم در بهره وری کارکنان

بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره‌گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقای رفاه جامعه. در نتیجه همه به دنبال رسیدن به آن هستند. در اینجا به برخی عوامل اصلی دستیابی به آن می پردازیم...

طب کار چیست؟

طب کار که تا سال 1960 میلادی طب صنعتی نامیده می شد، شاخه ای از طب پیشگیری است که یک رشته تخصصی پزشکی جدید نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. در این رشته اقدامات بالینی و اجرای برنامه پیشگیری با توجه به شرایط محیط کار بیمار انجام می شود و ...

پوستر شیوه صحیح بلند کردن و حمل بار(جدید)

پوستر شیوه صحیح بلند کردن و حمل بار

انواع بيماري هاي شغلی

بيماري هايي هستند که بعلت مواجهه با عوامل زيان آور محيط کار بوجود مي آيند. اين عوامل براي ايجاد بيماري ضروري هستند و رابطه اتيولوژيك خاص محيط کار با بيماري ...

معاینات ادواری شاغلین (معاینات دوره ای)

یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله) انجام می‌شوند. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف اصلی و عمده می‌باشد:

متخصص طب کار کیست؟

نقش و وظایف متخصص طب کار و خدمات قابل ارائه در مراکز تخصصی طب کارابتدا قبلی 1    بعدی انتها