پذیرش معاینات بدو استخدام WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2872

پذیرش معاینات بدو استخدام

ساعت پذیرش مرکز تخصصی طب کار آسا جهت انجام معاینات بدو استخدام با وقت قبلی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:25 می باشد.

جوابدهی پرونده ها روز بعد ساعت 10 به بعد با هماهنگی قبلی
روزهای پنجشنبه پذیرش انجام نمی شود و فقط جوابدهی و تعیین وقت از ساعت 7:30 تا ساعت دوازده ظهر می باشد.
  جهت تعیین وقت لطفا حداقل یک روز قبل با شماره 02157734 تماس بگیرید.