خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2246

خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا

مرکز تخصصی طب کار آسا افتخار خدمات ذیل را به کلیه شاغلین گرامی با بالاترین کیفیت ارائه دهد:
•    ادیومتری (شنوایی سنجی)
•    آزمایش خون
•    آزمایش ادرار
•    بینایی سنجی
•    اسپیرومتری(تست تنفس)
•    آزمایشات تخصصی بدن مثل آزمایش قلب
•    ارزیابی های خاص مثل تعیین تناسب شغلی یا برگشت به کار
•    اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی شامل صداسنجی، نورسنجی، سنجش عوامل شیمیایی، ارگونومی و غیره.
•    مشاوره ایمنی، بهداشت حرفه ای و طب کار
•    آموزش های ایمنی، بهداشت حرفه ای و طب کار