پذیرش افراد با ماسک WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2446

پذیرش افراد با ماسک

 

به منظور پیشگیری از انتشار بیماری کووید-19 پذیرش کلیه مراجعین با الزام ماسک پذیرش شده و در صورت نیاز ماسک به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار خواهد گرفت