مجتمع نور تهران WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2679

مجتمع نور تهران

مجتمع نور تهران از خدمات طب کار مرکز تخصصی طب کار آسا (شرکت طب کار و کارگر) جهت انجام معاینات دوره ای پرسنل خود در سال 1392 استفاده نمود