جدید ترین مطالب

تاریخچه بهداشت حرفه ای و سلامت کار

تاریخچه بهداشت حرفه ای و سلامت کار

بهداشت حرفه ای / سلامت کار به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط های شغلی تعریف می شود. در تاریخ سلامت شغلی برای اولین بار سقراط و ابن سینا در آثار خود از دردهای شکمی قولنج مانند در بین کارگران نقاش نام برده اند که قطعاً با سرب موجود در ...


افت شنوایی ناشی از صدا (کری شغلی) چیست؟ (پاورپوئینت)

افت شنوایی ناشی از صدا (کری شغلی) چیست؟ (پاورپوئینت)

صدا میتواند سبب بروز کاهش شنوایی حاد(ناگهانی مثل کری ناشی از صدای انفجار) یا مزمن(مواجهه طولانی با صدا) گردد. این افت شنوایی می تواند موقت یا دائم شود. افت شنوایی ناشی از صدا به دلیل مواجهه با سطوح بالای سر و صدا ایجاد می شود و به کری صنعتی نیز م...


افت شنوایی ناشی از صدا (کری شغلی) چیست؟ (پاورپوئینت)

صدا میتواند سبب بروز کاهش شنوایی حاد(ناگهانی مثل کری ناشی از صدای انفجار) یا مزمن(مواجهه طولانی با صدا) گردد. این افت شنوایی می تواند موقت یا دائم شود. افت شنوایی ناشی از صدا به دلیل مواجهه با سطوح بالای سر و صدا ایجاد می شود و به کری صنعتی نیز م...

متخصص طب کار کیست و چه وظایفی دارد؟

متخصص طب کار کیست و چه وظایفی دارد؟

پزشک متخصص طب کار پزشکی است که با داشتن دانش و مهارت های کافی در زمینه طب کار به دنبال حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین به خصوص از طریق شناخت به موقع ناراحتی ها و بیماری های شغلی و همچنین درمان آنهاست. دانش وی به ویژه در دوره تخصص شامل کسب اطلاعات...


متخصص طب کار کیست و چه وظایفی دارد؟

پزشک متخصص طب کار پزشکی است که با داشتن دانش و مهارت های کافی در زمینه طب کار به دنبال حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین به خصوص از طریق شناخت به موقع ناراحتی ها و بیماری های شغلی و همچنین درمان آنهاست. دانش وی به ویژه در دوره تخصص شامل کسب اطلاعات...

حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با درودگری (نجاری)

حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با درودگری (نجاری)

تاکنون سلامت کارکنان نجاری و درودگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.كاركنان چوب بری، نجاری و دیگر امور مرتبط با چوب ممكن است از ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني ناشي از حمل و نقل دستي بار رنج ببرند. از جمله مهمترین آنها عوارض کمردرد مي باشد كه ناشي از بلند كردن و حمل الوار يا اشياء بسيار سنگين، وضعیت های نامناسب ( ایستاده مداوم)، اعمال فشار موضعی زیاد به ابزار و قطعه مي باشد. اگرچه تكرار زياد اعمال كاري نيزمي تواند منجر به ...


حل مشکلات اسکلتی عضلانی مرتبط با درودگری (نجاری)

تاکنون سلامت کارکنان نجاری و درودگری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.كاركنان چوب بری، نجاری و دیگر امور مرتبط با چوب ممكن است از ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني ناشي از حمل و نقل دستي بار رنج ببرند. از جمله مهمترین آنها عوارض کمردرد مي باشد كه ناشي از بلند كردن و حمل الوار يا اشياء بسيار سنگين، وضعیت های نامناسب ( ایستاده مداوم)، اعمال فشار موضعی زیاد به ابزار و قطعه مي باشد. اگرچه تكرار زياد اعمال كاري نيزمي تواند منجر به ...

  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(26213)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(11339)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(9551)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن(7857)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

کارت سلامت رانندگان(7536)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(6828)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(6427)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

فرم پرونده پزشکی شاغلین(5912)

فرم پرونده پزشکی شاغلین

فرم معاینات دوره ای پزشکی شاغلین