خدمات

خدمات مرکز تخصصی طب کار آسا

مرکز تخصصی طب کار آسا افتخار خدمات ذیل را به کلیه شاغلین گرامی با بالاترین کیفیت ارائه دهد: • ادیومتری (شنوایی سنجی) • آزمایش خون • آزمایش ادرار • بینایی سنجی • اسپیرومتری(تست تنفس) • آزمایشات تخصصی بدن مثل آزمایش قلب • ارزیابی های خاص مثل تعیین تناسب شغلی یا برگشت به کار • اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی شامل صداسنجی، نورسنجی، سنجش عوامل شیمیایی، ارگونومی و غیره. • مشاوره ایمنی، بهداشت حرفه ای و طب کار • آموزش های ایمنی، بهداشت حرفه ای و طب کارابتدا قبلی 1 بعدی انتها