قوانین و مقررات سلامت شغلی

دانلود اپلیکیشن «آسا تامین» نرم افزار دسترسی به قوانین تامین اجتماعی

برنامه کاربردی آسا تأمین با تلاش موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، جهت دسترسی آسان به متن قانون تأمین اجتماعی تهیه و منتشر شده است. این نرم‌افزار اندرویدی کاربردی، مبتنی بر کتاب «قانون تأمین اجتماعی» طراحی شده است و ...

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

دستورالعمل کارت سلامت رانندگان

كتاب حدود مجاز

كتاب حدود مجاز

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درمانيابتدا قبلی 1    بعدی انتها