بهداشت حرفه ای

راهنمای مراحل پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی بیمارستانی(پوستر با کیفیت)

راهنمای مراحل پوشیدن و در آوردن وسایل حفاظت فردی بیمارستانی(پوستر با کیفیت)

پوستر ورزش و نرمش های مشاغل اداری(دانلود فایل با کیفیت)

کارکنان اداری به واسطه اینکه در اکثر اوقات کارشان به صورت ساکن نشسته اند یکی از فاکتورهای اساسی آسیب زا برای آنها کم تحرکی است. از طرفی توصیه شده است که این کارکنان بعد از هر 45 دقیقه کار مداوم حداقل 10 دقیقه استراحت داشته باشند. در این فاصله می توان برخی حرکات کششی و نرمشی را انجام داد تا به شادابی و سلامت آنها کمک کرد. در پایین یک نمونه پوستر با کیفیت از این ورزش ها جهت استفاده شامل نصب روی دیوار تهیه شده است. جهت دانلود به...

پوستر پیشگیری از مسمومیت و حریق در استفاده از مواد گندزدا(ضدعفونی کننده)

باتوجه به گسترش بیماریهای عفونی واگیردار مثل کروناویروس نیاز به استفاده از محلول های ضدعفونی بیشتر شده است. این امر موجب ایجاد مسمومیت های و حتی حریق های ناشی از...

چرا ایمنی و سلامت کار مهم است؟

اگر مدیریت را انجام کارهای ضروری برای موفقیت سازمان تعریف کنیم آنگاه از جمله مهم ترین این کارهای ضروری، ایمنی و سلامت کار است. علّت نیز این است که هزینه هایی که از رعایت نکردن اصول ایمنی و سلامت کار ...

پمفلت آموزشی کروناویروس ویژه کارگران و شاغلین (دانلود بروشور)

پمفلت آموزشی کروناویروس ویژه کارگران و شاغلین

غلظت های مواد شیمیایی با خطر فوری جانی یا سلامتی (IDLH) چیست؟

مواجهه شغلی با مواد شیمیایی دیرزمانی است که به عنوان منبع بالقوه برای اثرات نامطلوب برای سلامت و زندگی کارگران شناخته شده است. مواجهه حاد یا کوتاه مدت با غلظت های بالای برخی از مواد شیمیایی هوابرد می تواند به سرعت کارگرابتدا قبلی 1       بعدی انتها