بهداشت حرفه ای

می خواهم تغییر کنم!... مدل تغییر بکهارد- هریس

مدل یا ماتریس تغییر بکهارد- هریس به شرح شرایط لازم برای تغییر می پردازد. این مدل مشخص می کند که جوامع، سازمانها و افراد وقتی تغییر می کنند که : نارضایتی (D: Dissatisfaction) از شرایط فعلی وجود داشته باشد؛ یک چشم انداز (V: Vision) مشخص و مشترک از آینده بهتر وجود داشته باشد؛ گام های اولیه (F: First steps) قابل پذیرش از نقشه راه برای رسیدن به چشم انداز فوق برداشته شده باشد؛

آلاینده های هوای داخل خانه

حدود 90 درصد عمر ما در محیط های بسته می گذرد. محیط داخل خانه از لحاظ آلودگی حدود 2 تا 5 برابر نسبت به میانگین بیرون بیشتر آلوده است. آلودگی های خانه شامل موارد مختلفی ...

مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار + PPT

هر سازمان و جامعه ای امروزه برای بقا نیاز به وضع قوانین و مقررات و اجرای آنها دارد. از جمله مهم ترین قوانین هر سیستمی قوانین مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان می باشد. چراکه با جان و سلامت افراد سر و کار دارد. این عامل می تواند با اجبار قانونی جلوی بسیاری از تخلفات مرتبط را بگیرد. به منظور آشنایی با سلسله مراتب قانونی ...

غلظت های مواد شیمیایی با خطر فوری جانی یا سلامتی (IDLH)

مواجهه شغلی با مواد شیمیایی دیرزمانی است که به عنوان منبع بالقوه برای اثرات نامطلوب برای سلامت و زندگی کارگران شناخته شده است. مواجهه حاد یا کوتاه مدت با غلظت های بالای برخی از مواد شیمیایی هوابرد می تواند به سرعت کارگر

چگونه از گرم شدن بیشتر زمین جلوگیری کنیم؟

10 راه بدون هزینه برای اینکه بتوانیم نقش خود را در کاهش اثرات تغییرات جوی ایفا کنیم...

پیشگیری و کنترلهای ارزان قیمت مخاطرات شیمیایی محل کار

مهم ترین اقدام در زمینه پیشگیری از مخاطرات مواد شیمیایی موارد زیر می باشد که هریک در راستای اولین سطح از سلسله مراتب کنترلی، حذف خطر میباشند. • مواد شیمیایی کمتری بخریم. • مواد شیمیایی کم خطرتر ...ابتدا قبلی 1       بعدی انتها