پوستر روز جهانی بهداشت محیط 98 WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 180

پوستر روز جهانی بهداشت محیط 98

چالش های تغییر اقلیم، زمانی برای بهداشت محیط جهانی جهت اقدام یکپارچه (پوستر روز جهانی در فایل پیوست).

تغییر اقلیم (آب و هوا) موجب افزایش ریسک برای سلامتی انسان و نظام­های بهداشتی است. این موضوع نیاز به جستجوی راهی برای حفاظت از ایمنی، سلامت و رفاه جوامع در برابر آن دارد. بزرگترین ریسک های بهداشتی در آن دسته از جوامع و گروه­های جمعیتی خواهد بود که هم اکنون درگیر بیماری­های ناشی از تغییر اقلیم هستند.

اثرات بهداشتی و غیرمستقیم مرتبط با تغییر اقلیم به واسطه افزایش دما و تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است. اثرات مستقیم در اثر مخاطراتی مثل موجهای گرمایی، خشکسالی و طوفان هاست. اثرات غیر مستقیم آن نیز ناشی از مواجه با ناقلین بیماری(مثل پشه)، آلودگی آب و هوا می باشد. افزایش سطح دی اکسید کربن که به تغییر اقلیم مرتبط است نیز می تواند ارزش غذایی محصولات غذایی را کاهش دهد. این امر می­تواند امنیت غذایی را در میان جمعیت ها بویژه در کشورهای در حال توسعه کاهش دهد.

فواید بیش از حد تصور که در دهه­های اخیر برای سلامت جمعیت جهانی حاصل شده به خاطر اثرات تغییر اقلیم در حال از دست رفتن است.

فرایندهای طراحی، اجرا، پایش و سیاست های مناسب می تواند به کاهش اثرات تغییر اقلیم کمک کند. همچنین افزایش آگاهی در این زمینه و تغییر برخی عادات و سبک های زندگی می تواند در کاهش اثرات تغییر اقلیم مفید واقع شود. از آنجاکه بسیاری از اثرات نامطلوب تغییر اقلیم بر سلامتی مردم است در نتیجه در این میان نقش نیروهای بهداشت و سلامت به خصوص کارشناسان بهداشت محیط بسیار حیاتی است.

باتوجه به اهمیت این موضوع 4 مهر سال جاری برابر با 26 سپتامبر2019 با شعار « چالش های تغییر اقلیم، زمانی برای بهداشت محیط جهانی جهت اقدام یکپارچه» در پی افزایش حساسیت و آگاهی مردم جهان به قضیه تغییر اقلیم و اثرات آن بر سلامت می باشد.

مرکز تخصصی طب کار آسا