شرکت رده بندی آسیا کیش WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 88

شرکت رده بندی آسیا کیش

انجام معاینات طب کار دوره ای و بدو استخدام شرکت رده بندی آسیا کیش صادر کننده مجوزهای لازم جهت فعالیت شناورها و صنایع مرتبط به آنها