جدید ترین مطالب

می خواهم تغییر کنم!... مدل تغییر بکهارد- هریس

می خواهم تغییر کنم!... مدل تغییر بکهارد- هریس

مدل یا ماتریس تغییر بکهارد- هریس به شرح شرایط لازم برای تغییر می پردازد. این مدل مشخص می کند که جوامع، سازمانها و افراد وقتی تغییر می کنند که : نارضایتی (D: Dissatisfaction) از شرایط فعلی وجود داشته باشد؛ یک چشم انداز (V: Vision) مشخص و مشترک از آینده بهتر وجود داشته باشد؛ گام های اولیه (F: First steps) قابل پذیرش از نقشه راه برای رسیدن به چشم انداز فوق برداشته شده باشد؛


آلاینده های هوای داخل خانه

آلاینده های هوای داخل خانه

حدود 90 درصد عمر ما در محیط های بسته می گذرد. محیط داخل خانه از لحاظ آلودگی حدود 2 تا 5 برابر نسبت به میانگین بیرون بیشتر آلوده است. آلودگی های خانه شامل موارد مختلفی ...


آلاینده های هوای داخل خانه

حدود 90 درصد عمر ما در محیط های بسته می گذرد. محیط داخل خانه از لحاظ آلودگی حدود 2 تا 5 برابر نسبت به میانگین بیرون بیشتر آلوده است. آلودگی های خانه شامل موارد مختلفی ...

مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار + PPT

مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار + PPT

هر سازمان و جامعه ای امروزه برای بقا نیاز به وضع قوانین و مقررات و اجرای آنها دارد. از جمله مهم ترین قوانین هر سیستمی قوانین مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان می باشد. چراکه با جان و سلامت افراد سر و کار دارد. این عامل می تواند با اجبار قانونی جلوی بسیاری از تخلفات مرتبط را بگیرد. به منظور آشنایی با سلسله مراتب قانونی ...


مقررات و استانداردهای ایمنی و بهداشت کار + PPT

هر سازمان و جامعه ای امروزه برای بقا نیاز به وضع قوانین و مقررات و اجرای آنها دارد. از جمله مهم ترین قوانین هر سیستمی قوانین مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان می باشد. چراکه با جان و سلامت افراد سر و کار دارد. این عامل می تواند با اجبار قانونی جلوی بسیاری از تخلفات مرتبط را بگیرد. به منظور آشنایی با سلسله مراتب قانونی ...

غلظت های مواد شیمیایی با خطر فوری جانی یا سلامتی (IDLH)

غلظت های مواد شیمیایی با خطر فوری جانی یا سلامتی (IDLH)

مواجهه شغلی با مواد شیمیایی دیرزمانی است که به عنوان منبع بالقوه برای اثرات نامطلوب برای سلامت و زندگی کارگران شناخته شده است. مواجهه حاد یا کوتاه مدت با غلظت های بالای برخی از مواد شیمیایی هوابرد می تواند به سرعت کارگر


غلظت های مواد شیمیایی با خطر فوری جانی یا سلامتی (IDLH)

مواجهه شغلی با مواد شیمیایی دیرزمانی است که به عنوان منبع بالقوه برای اثرات نامطلوب برای سلامت و زندگی کارگران شناخته شده است. مواجهه حاد یا کوتاه مدت با غلظت های بالای برخی از مواد شیمیایی هوابرد می تواند به سرعت کارگر

  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(31267)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(12165)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(10523)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸(8788)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

هزینه معاینات بدو استخدام طب کار در سال 98 طبق ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی، مبلغ یکصد و نود هزار تومان و با ...

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن(8147)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

کارت سلامت رانندگان(7716)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(7373)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(7229)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(طب کار)