جدید ترین مطالباسترس شغلی چیست و چگونه آن را کاهش دهیم؟

استرس شغلی چیست و چگونه آن را کاهش دهیم؟

امروزه بیشتر مشاغل به طور کامل به صورت ساکن در آمده اند، عادات غذایی نادرست، شامل غذاهای با ارزش پایین غذایی و فست فود، کاهش فعالیت بدنی، چاقی، خواب نامناسب، عادات مربوط به مصرف دخانیات و الکل از همیشه بیشتر شده است که به دلیل برهم خوردن تعادل لذت و درد می باشد. یعنی استرس های بیش از حد روزانه ...


استرس شغلی چیست و چگونه آن را کاهش دهیم؟

امروزه بیشتر مشاغل به طور کامل به صورت ساکن در آمده اند، عادات غذایی نادرست، شامل غذاهای با ارزش پایین غذایی و فست فود، کاهش فعالیت بدنی، چاقی، خواب نامناسب، عادات مربوط به مصرف دخانیات و الکل از همیشه بیشتر شده است که به دلیل برهم خوردن تعادل لذت و درد می باشد. یعنی استرس های بیش از حد روزانه ...

بهبود کیفیت هوای داخل خانه /منزل

بهبود کیفیت هوای داخل خانه /منزل

تهویه هوای منزل از 2 منظر اهمیت دارد. یکی اینکه بخش زیادی از عمر ما داخل خانه یا محل کار سرپوشیده می گذرد و دیگری اینکه به طور معمول هوای داخل منازل چندین برابر آلوده تر از هوای بیرون است. آلودگی هوای خانه می تواند باعث مشکلات و بیماری های مختلفی برای ساکنین خانه های ...


بهبود کیفیت هوای داخل خانه /منزل

تهویه هوای منزل از 2 منظر اهمیت دارد. یکی اینکه بخش زیادی از عمر ما داخل خانه یا محل کار سرپوشیده می گذرد و دیگری اینکه به طور معمول هوای داخل منازل چندین برابر آلوده تر از هوای بیرون است. آلودگی هوای خانه می تواند باعث مشکلات و بیماری های مختلفی برای ساکنین خانه های ...

  پر بیننده ترین مطالب

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی(28491)

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

معاينات بدو استخدام موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام(11773)

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر الزام معاینات پزشکی قبل از استخدام

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)(10105)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

انواع معاینات سلامت شغلی (طب کار)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن(7988)

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی 97 و شیوه نامه اجرایی آن

آخرین دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی 97 (نسخه نهایی) و شیوه نامه اجرایی آن به پیوست جهت دانلود بارگذاری شده است. این دستورالعمل از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت قانونمند سازی معاینات طب کار صادر گردیده است.

کارت سلامت رانندگان(7626)

کارت سلامت رانندگان

کارت سلامت رانندگان

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین(7121)

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

آشنایی با اصول و الزامات معاینات دوره ای شاغلین

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(6875)

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی

چشم و اهمیت آن در معاینات سلامت شغلی(طب کار)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸(6869)

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

هزینه معاینات بدو استخدام طب کار در سال 98 طبق ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی، مبلغ یکصد و نود هزار تومان و با ...