تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸ WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 6868

تعرفه معاینات بدو استخدام ۹۸

بر اساس ابلاغ انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با توجه به افزایش تعرفه های پزشکی، هزینه معاینات بدو استخدام سال 98 مبلغ یکصد و نود هزار تومان و با نوار قلب دویست و پانزده هزار تومان می باشد. تعرفه معاینات طب کار در سال 98 به صورت پیوست در قالب PDF جهت دانلود بارگذاری شده است. قیمت سایر معاینات تخصصی طب کار نیز به تفصیل در فایل پیرو آمده است.