اصول فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در برابر کروناویروس WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 2531

اصول فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در برابر کروناویروس

فاصله گذاری اجتماعی در محیط کار در زمان شیوع کروناویروس(بیماری کوید-19) به قرار زیر است:

1-    کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند.
2-    استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها  
3-    درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشد حداقل زمان ممکن و حداکثر فاصله (2 متر) رعایت گردد.
4-    اجتناب از تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن
5-    اجتناب از ماموریت ها و مسافرتهای غیر ضروری و به تعویق انداختن دوره های آموزشی و کارگاهی
6-    اجتناب از تجمع در اتاق کار، آبداخانه، اتاق کپی و هر جایی که کارکنان می توانند تجمع نمایند.
7-    تعطیلی سالن غذاخوری و صرف غذا به صورت مجزا برای کارکنان و استفاده از ظروف یکبار مصرف
8-    خوردن و آشامیدن در آزمایشگاهها ممنوع است.
9-    اطلاع رسانی روشهای انجام غیر حضوری درخواستها به مشتریان و تشویق مراجعین به عدم حضور فیزیکی و انجام درخواستها به صورت اینترنتی، تلفنی و غیره
10-     گندزدایی و ضد عفونی مکرر سطوح و محلهای تماسی
11-    شستشوی دستها به صورت مکرر به مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون
12-    درصورت امکان حذف سرویسهای ایاب و ذهاب و استفاده از خودروهای شخصی و در غیر این صورت رعایت فاصله در موقع نشستن در سرویس

مرکز تخصصی طب کار آسا