پوستر جدید ایمنی محل کار ( 10 فرمان) WhatsApp ShareTelegram ShareFacebook ShareeMail تعداد بازدید : 9739

پوستر جدید ایمنی محل کار ( 10 فرمان)

پوستر 10 فرمان ایمنی محل کار شماره 1

به منظور دانلود رایگان فایل با کیفیت پوستر فوق به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

  1. شما مسئول ایمنی خود و دیگران هستید.
  2. همه حوادث قابل پیشگیری هستند.
  3. میانبر نزنید. طبق قاعده جلو بروید.
  4. اگر بلد نیستید، انجام ندهید.
  5. شوخی در زمان انجام کار ممنوع
  6. بررسی خطرات کار قبل از عمل
  7. لباس های خیلی گشاد یا دمپایی ممنوع
  8. ابزار درست برای کار درست در زمان درست
  9. نظم و نظافت الفبای ایمنی است.
  10. وسایل حفاظت فردی فراموش نشود.

مرکز تخصصی طب کار آسا